9. Eiropas orķestru festivāls Tallinā 2012

Klasiskās mūzikas meistarkursu orķestris uzstājas Sv. Kārļa baznīcā Tallinā (29.04.2012.)

Festivāla laikā (27.04 - 01.05.2012.) kamerorķestra Armonico mūziķi piedalījās četros meistarkursu apvienotajos orķestros. www.orchestrafestival.eu/participant-info/workshops 

Kopā ar Eiropas Orķestru Federācijas prezidentu Daniel A. Kellerhals

 Armonico Latvijas vēstniecībā Igaunijā

9. Eiropas Orķestru Festivāla laikā kamerorķestris Armonico viesojās Latvijas vēstniecībā Igaunijā

 Kopā ar vēstnieku Kārli Eihenbaumu un viņa kundziK.F.Amendas 8. Mūzikas svētki Talsos

Kamerorķstris Armonico piedalīsies Kārļa Ferdinanda Amendas 8. Mūzikas svētku noslēguma koncertā, kurš notiks 2012. gada 14. aprīlī plkst. 16:00 Talsu ev.luteriskajā baznīcā.Satikšanās mūzikā

Kamerorķestris Armonico uzstāsies kopā ar jauniešu kamerorķrestri no Turku (Somija) sadraudzības koncertā Satikšanās mūzikā, kurš notiks 2012. gada 12. aprīlī plkst. 19:00 Mazajā ģildē.PIRMĀS PAKĀPES DIPLOMS

Kamerorķestris Armonico ir ieguvis 1. pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un instrumentālo ansambļu festivālā-konkursā (25.02.2012.)!

3
© Autortiesības 2012 Jāzepa Mediņa mūzikas skolas kamerorķestris